Dự án Trạm rửa tay di động

Dự án Trạm rửa tay Hoa Kỳ

Tên dự án: Dự án Trạm rửa tay Hoa Kỳ

Địa chỉ dự án: USA

Thiết kế và sản xuất: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.

Loại: Trạm rửa tay di động

Diện tích / số lượng: 12 bộ

Các khu chức năng chính: Khách sạn, Chợ, Bệnh viện ...

Dự án Trạm rửa tay Singapore

Tên dự án: Dự án Trạm rửa tay Singapore

Địa chỉ dự án: Singapore

Thiết kế và sản xuất: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.

Loại: Trạm rửa tay di động

Diện tích / số lượng: 50 bộ

Các khu chức năng chính: Khách sạn, Chợ, Bệnh viện ...

Dự án Trạm rửa tay Canada

Tên dự án: Dự án Trạm rửa tay Canada

Địa chỉ dự án: Canada

Thiết kế và sản xuất: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.

Loại: Trạm rửa tay di động

Diện tích / số lượng: 100 bộ

Các khu chức năng chính: Khách sạn, Chợ, Bệnh viện ...